Nettportal gir svar om bærekraft i havbruk

Ønsker du å finne fakta om ulike sider ved bærekraft i havbruksnæringen? Da kan du besøke en egen nettportal som er utviklet av norske forskere.

Bærekraft
Foto: Norges Sjømatråd

Nettportalen barentswatch.no speiler havbruksnæringens påvirkninger langs kysten – både i havet og i samfunnet. Det er forskere fra Nofima og Sintef Ocean som står bak portalen, som er utviklet i tett samarbeid med BarentsWatch og Bouvet. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) finansierte prosjektet etter at havbruksaktører ønsket å få på plass åpne tilstandsrapporter om bærekraft.

De offentlige dataene og forskningsdataene om bærekraft er hentet fra blant annet Brønnøysundregistrene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statistisk Sentralbyrå, Veterinærinstituttene og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Tallmaterialet er delt inn i tre kategorier for bærekraft: miljø, økonomi og samfunn.

Blant miljøtemaene finnes eksempelvis tall på lakselus, salg av legemiddel og rømming.
De økonomiske temaene er blant annet bidraget til BNP, kostnader og lønnsomhet, mens samfunnskategorien tar opp temaer som avgifter, arealbruk og sysselsetting.

Tallmaterialet gjør det mulig å vise trender innen flere temaområder, og synliggjør hvordan ulike temaer i havbruksnæringen utvikler seg over tid.


Klikk her for å besøke portalen.