Spiser laksen bearbeidet animalsk protein ?

Råvarer fra svin er kontroversielt i enkelte land, så norske fôrprodusenter har bestemt at de ikke bruker det i fiskefôr i Norge.

Forpellets kastes ut i merda av en røkter.
Råvarer fra svin er kontroversielt i enkelte land, så norske fôrprodusenter har bestemt at de ikke bruker det i fiskefôr i Norge. Foto: Marius Fiskum/Norges sjømatråd

På 1980- og 1990-tallet ble utbrudd av kugalskap i Europa linket til dårlige bearbeidede animalske proteiner fra storfekadaver. Dermed ble alle typer bearbeidet animalsk protein, også de fra fisk, svin og fjørfe, forbudt i fôr til alle matproduserende dyr. Forbudet ble implementert i Norge gjennom EØS-avtalen.

Etter nøye risikovurderinger ble det i 2013 tillatt også i EØS å bruke bearbeidet materiale fra svin og fjørfe som proteinkilde i fôret til oppdrettslaksen, etter en endring av regelverket i EU. Fordi råvarer fra svin er kontroversielt i enkelt land, har norske fiskefôrprodusenter meddelt Mattilsynet at råvarer fra svin for tiden ikke brukes i fiskefôr i Norge og at slike råvarer eventuelt ikke vil bli tatt i bruk før Mattilsynet er informert.

Nyttige linker