Miljøsertifiseringer for oppdrettslaks

Sertifiseringer utført av eksterne tredjeparter innebærer et sterkt fokus på bærekraft. Oppdrettsselskaper må oppfylle en rekke krav i de ulike standardene for å kunne bli sertifisert. Her er noen av de mest kjente standardene:

Oppdrettsmerder i sitt naturlige miljø blant fjord og fjell.
Flere sertifiseringsstandarder er relevante for lakseoppdrett. Foto: Norges sjømatråd

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. er en sertifiseringsordning for landbruk, husdyrhold og akvakultur. Standarden for akvakultur har kriterier innen miljø og økologi, fiskevelferd, matsikkerhet og arbeidernes helse og sikkerhet. Standarden dekker hele produksjonskjeden fra stamfisk og fôrleverandører til oppdrett, slakting og foredling. Sertifiseringsordningen har krav om årlige selvinspeksjoner i tillegg til inspeksjoner med uavhengige inspektører før sertifisering.

Aquaculture Stewardship Council

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er et sertifiseringsprogram for ansvarlig havbruk. Aquaculture Stewardship Council ble etablert i 2009 av WWF og Dutch Sustainable Trade Inistiavite. Standarden for oppdrettslaks er utviklet gjennom Salmon Aquaculture Dialogue, som ble koordinert av WWF. Uavhengige inspektører inspiserer selskapene før de får tildelt miljømerket. Målet er å redusere havbrukenes påvirkning på miljø og samfunn.

Best Aquaculture Practices

Best Aquaculture Practices (BAP) er en sertifiseringsstandard for sjømat utviklet av Global Aquaculture Alliance (GAA). Den er blant annet relevant for lakseoppdrett. BAP setter krav til miljø, sosialt ansvar, mattrygghet, dyrevelferd og sporbarhet. Kravene er rettet mot hele produksjonskjeden. BAP-sertifiserte oppdrettsselskap må også ta hensyn til biologisk mangfold, jord og vannforvaltning samt håndtering av kjemiske stoffer. Uavhengige inspektører besøker alle selskaper før sertifisering.

Nyttige linker