Laks til middag gir deg marint omega-3
Sunnhet og helse

Les mer om

Er oppdrettslaks farlig for gravide?

Oppdrettslaks er ikke farlig for gravide. Gravide får ikke i seg skadelige mengder miljøgifter av å spise laks. Fet fisk er positivt for utviklingen hos foster og spedbarn.

Er det miljøgifter i oppdrettslaks?

I likhet med store deler av maten vi spiser inneholder også oppdrettslaks mindre mengder miljøgifter. Men fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer.

Trygg sjømat

For å sikre trygg sjømat til forbrukerne har Norge et omfattende regime for kontroll og overvåkning av all sjømat og sjømatproduksjon. Myndighetenes overvåkningsprogrammer dokumenterer at det er trygt å spise oppdrettslaks.

Laks til middag?

Helsemyndighetene anbefaler mer fisk i kostholdet. Helsedirektoratet anbefaler i dag å spise fisk til middag to til tre ganger per uke.