Er oppdrettslaks farlig for gravide?

Oppdrettslaks er ikke farlig for gravide. Gravide får ikke i seg skadelige mengder miljøgifter av å spise laks. Fet fisk er positivt for utviklingen hos foster og spedbarn.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderer med at ingen, heller ikke gravide eller kvinner i fruktbar alder, får i seg skadelige mengder miljøgifter av å spise mye oppdrettslaks. De viktigste miljøgiftene i villaks og oppdrettslaks er PCB, dioksiner og kvikksølv. Ifølge VKM kan man spise over en kilo oppdrettslaks i uken uten at man risikerer å få i seg skadelige mengder av disse stoffene.

Fet fisk er positivt for fosteret

Gravide spiser i dag ikke nok fisk til å dekke kroppens behov for marint omega-3. Mors inntak av fet fisk, som oppdrettslaks, bidrar positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn som ammes. Derfor anbefales gravide og kvinner som ammer å spise mer fisk. VKM konkluderer med at helsefordelene med å spise laks er så store at de oppveier den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av fremmedstoffer i laksen representerer. Les mer om næringsinnholdet i laksen her

Endret råd for gravide

Tidligere anbefalte VKM gravide og kvinner i fruktbar alder å begrense inntaket av fet fisk på grunn av høyere nivåer av miljøgifter. Nivåene av PCB, dioksiner og kvikksølv i oppdrettslaks har imidlertid gått ned fordi fiskeoljen i laksefôret til dels er erstattet av vegetabilske ingredienser. Oppdrettslaks inneholder i dag mindre miljøgifter enn villaks. Les mer om hvorfor fiskeoljen er byttet ut med planteråvarer her.

Nyttige linker