Lakseoppdrett i Norge

Les mer om

Slakting av oppdrettslaks

Laksen ligger på båndet etter slakting.

Norske myndigheter stiller krav til slakting av laks for at maten skal være trygg å spise og til at prosessen ikke påfører fisken unødig stress og smerte.

Transport av laks

Båten Ronja Polaris på veg med laks nordover kysten fra Ålesund med Valderøy og Vigra i Giske kommune i bakgrunnen

Transport av oppdrettslaks tar hensyn til både fiskehelse, miljø og mattrygghet.

Har laksen det bra i oppdrettsanleggene?

Fisk som hentes opp fra merden

Laksen har ifølge lovverket krav på et miljø som sikrer god velferd gjennom hele sin livssyklus. God fiskevelferd bidrar også til god kvalitet på det ferdige produktet.

Laksens økonomiske bidrag i samfunnet

Arbeidere på produksjonsanlegget tilbereder laks for markedet.

I 2021 var den samlede verdiskapningen i norsk sjømatnæring på 120 milliarder kroner, viser en ringvirkningsanalyse av Menon Economics, Nofima og Norce. Verdiskapingen i næringen la grunnlag for samlede skatteeffekter på rundt 34 milliarder kroner i 2021.