Slakting av oppdrettslaks

Norske myndigheter stiller krav til slakting av laks for at maten skal være trygg å spise og til at prosessen ikke påfører fisken unødig stress og smerte.

Laksen ligger på båndet etter slakting.
Fisken bedøves før den avlives for å unngå unødvendig lidelse, og fordi stress kan påvirke kvaliteten på det ferdige produktet. Foto: Norges sjømatråd

Hvordan slaktes fisken?

Mens laksen venter på å bli slaktet, plasseres den i en slaktemerd. Fisken bedøves før den avlives for å unngå unødvendig lidelse, og fordi stress kan påvirke kvaliteten på det ferdige produktet. Fisken bedøves ved slag mot hodet eller elektrisk strøm. Ifølge Mattilsynet gir disse metodene best fiskevelferd. Deretter avlives laksen så fort som mulig. 

Krav til slakteprosessen

Slakting av laks er regulert av akvakulturdriftsforskriften. Mattilsynet fører tilsyn med slakteriene. Regelverket krever at slakteriene bruker etiske forsvarlige bedøvelses- og avlivningsmetoder. Det betyr øyeblikkelig død, eller øyeblikkelig bevissthetstap som varer inntil fisken er død. Dersom bedøvelsen virker langsomt, skal ikke laksen oppleve smerte, frykt eller ubehag. Det stilles også hygienekrav til slakteprosessen. Det påvirker ikke kvaliteten på den ferdige maten om man slakter laks ved et slakteri på land eller et fartøy.

Nyttige linker: