Hva er i fôret til laksen?

Oppdrettslaksen spiser tørrfôr formet som pellets. Rundt 70 prosent av fôret består av vegetabilske ingredienser, mens cirka 30 prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. 

Her ser vi hvordan fôrpellets ser ut. En øse pellets ligger på et bord for at vi skal kunne se et nærbilde av fôret.
Et gjennomsnittlig fiskefôr inneholder om lag 30 prosent marine- og 70 prosent vegetabilske råvarer. Foto: Norges sjømatråd

Fiskeolje er fett fra fiskedeler eller fisk som ikke brukes til menneskemat. Fiskeolje har høyt innhold av omega 3-fettsyrene EPA og DHA. Av et kilo industrifisk produseres omtrent 80 gram fiskeolje.

Vegetabilske ingredienser i fiskefôr kommer fra planter som soya, solsikke, raps, solsikke, mais, fababønner og hvete. De vegetabilske produktene i fiskefôr er kilde til proteiner, karbohydrater og fett. Noen fôrprodukter inneholder 0,5 prosent palmeolje. Den brukes som et bindemiddel i fôret. Les mer om palmeolje og laksefôr her. Les mer om soya i laksefôr her.

Fiskemel produseres av fiskehoder, fiskerygger og annet som ikke brukes til menneskemat. Fiskemel inneholder proteiner og mineraler. Et kilo industrifisk gir cirka 230 gram tørt fiskemel.

Fiskeproteinkonsentrat produseres av avskjær fra konsumfiskindustrien.

Annet er vitaminer, mineraler, pigmenter og aminosyrer. Laksefôr inneholder også antioksidanten astaxanthin, som tilsettes for å styrke laksens immunsystem og for å beskytte laksens vev. Det er også en kilde til vitamin A. Astaxanthin er stoffet som gjør laksen rød. I naturen får laksen astaxanthin i seg når den spiser krepsdyr.

Er det giftstoffer i laksefôr? / Uønskede stoffer

Norsk fisk inneholder ikke forhøyede verdier av tungmetaller eller miljøgifter. Forskningsinstituttet NIFES har på oppdrag fra Mattilsynet undersøkt om fiskefôr til norsk oppdrettsfisk inneholder høye verdier av ulovlige stoffer. Rapporten fra 2015 konkluderte med at det er få overskridelser i fiskefôr. Resultatene viste at det ikke er overskridelser i fullfôr eller fôrmidler for tungmetaller og organiske miljøgifter. Unntaket er ett fullfôr, som inneholdt rester av plantevernmiddelet heksaklorbenzen (HCB) over grenseverdi. Grenseverdien for HCB er 10 mikrogram per kilo, mens det ble funnet 11 mikrogram HCB per kilo i det forurensede fullfôret. NIFES vurderer det slik at konsentrasjonene av HCB i laksen som har spist forurenset fôr likevel er så lave at de ikke utfordrer mattryggheten.

Siden fiskefôr i større grad består av vegetabilske råvarer, har NIFES utvidet listen over sprøytemidler som inkluderes i overvåkningen. Prøvene fra 2014 viste at nivåene for sprøytemidler generelt var lave. 

Nyttige linker