Hva er i fôret til laksen?

Oppdrettslaksen spiser tørrfôr formet som pellets. Rundt 70 prosent av fôret består av vegetabilske ingredienser, mens cirka 30 prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. 

Her ser vi hvordan fôrpellets ser ut. En øse pellets ligger på et bord for at vi skal kunne se et nærbilde av fôret.
Et gjennomsnittlig fiskefôr inneholder om lag 30 prosent marine og 70 prosent vegetabilske råvarer. Foto: Norges sjømatråd

Fiskeolje er fett fra fiskedeler eller fisk som ikke brukes til menneskemat. Fiskeolje har høyt innhold av omega 3-fettsyrene EPA og DHA. Av et kilo industrifisk produseres omtrent 80 gram fiskeolje.

Vegetabilske ingredienser i fiskefôr kommer fra planter som soya, solsikke, raps, solsikke, mais, fababønner og hvete. De vegetabilske produktene i fiskefôr er kilde til proteiner, karbohydrater og fett.

Fiskemel produseres av fiskehoder, fiskerygger og annet som ikke brukes til menneskemat. Fiskemel inneholder proteiner og mineraler. Et kilo industrifisk gir cirka 230 gram tørt fiskemel.

Fiskeproteinkonsentrat produseres av avskjær fra konsumfiskindustrien.

Annet er vitaminer, mineraler, pigmenter og aminosyrer. Laksefôr inneholder også antioksidanten astaxanthin, som tilsettes for å styrke laksens immunsystem og for å beskytte laksens vev. Det er også en kilde til vitamin A. Astaxanthin er stoffet som gjør laksen rød. I naturen får laksen astaxanthin i seg når den spiser krepsdyr.

Er det giftstoffer i laksefôr? / Uønskede stoffer

Norsk fisk inneholder ikke forhøyede verdier av tungmetaller eller miljøgifter. Havforskningsinstituttet foretar kartleggingen på oppdrag fra Mattilsynet.  Overvåkningsprogrammet utgjør Norges oppfølging av nasjonalt og internasjonalt regelverk på dyrefôr. 

Ved funn av verdier som overskrider grenseverdiene blir Mattilsynet varslet. 

Siden fiskefôr i større grad består av vegetabilske råvarer, har Havforskningsinstituttet utvidet listen over sprøytemidler som inkluderes i overvåkningen. 

Nyttige linker