Spiser laksen palmeolje?

Enkelte norske fôrprodusenter tilsetter små mengder av palmeolje i laksefôret. All palmeolje som brukes er sertifisert etter internasjonale bærekraftsstandarder.

Palmeolje er en vegetabilsk olje som brukes i alt fra kjeks til kosmetikk. Den utvinnes av oljepalmer. Oljen er allsidig og brukes i økende grad i hele verden. Veksten i palmeoljeindustrien har imidlertid ført til avskoging, også i områder med tropisk regnskog. Avskoging har store konsekvenser for dyr og planter i regnskogen, menneskene som bor rundt den og fordi regnskogen bremser klimaendringene. Derfor er det innført sertifiseringsordninger for å begrense og stanse avskoging.

Sertifisering av palmeolje

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ble etablert av internasjonale miljøorganisasjoner og palmeoljeprodusenter for å promotere produksjon og bruk av bærekraftig palmeolje. Bakgrunnen var en erkjennelse av at bruken av palmeolje øker. RSPO har utviklet standarder for bærekraftig palmeolje, og lanserte en sertifiseringsordning i 2008.

Kriteriene for sertifisering tillater ingen avskoging av urskog med betydelig konsentrasjon av biologisk mangfold eller urskog med skjøre økosystem. Det er heller ikke tillatt med avskoging av områder som er viktige for de fundamentale eller kulturelle behovene til lokalbefolkningen.

Uavhengige inspektører har tilsyn med plantasjene før de blir RSPO-sertifisert. I 2015 er om lag 20 prosent av verdens palmeolje RSPO-sertifisert.

Palmeolje i laksefôr

Fôrprodusentene i norsk laksenæring har ulike tilnærminger til palmeolje. Noen har kuttet ut all bruk av palmeolje. Andre produsenter bruker imidlertid oljen som et bindestoff. I disse tilfellene utgjør palmeolje cirka 0,5 prosent av fôret. Produsenter av fiskefôr importerer omtrent 1000 tonn med palmeolje i året. Norsk landbruk bruker til sammenligning rundt 25.000 tonn med palmeolje per år.

All palmeolje i norsk laksefôr er RSPO-sertifisert.

Palmeolje inneholder betydelige mengder mettet fett. Ifølge en rapport laget av NIFES og Nofima, kan imidlertid mettet fett i laksefôret øke uten at mengden mettet fett i laksefileten øker tilsvarende. Fettet brytes ned i tarmen før laksen absorberer de ulike fettsyrene. Fettet i palmeolje kan laksen enten lage selv eller få tilført fra fôret. Derfor er det ikke mulig å spore mettet fett i laksen tilbake til en enkelt fettkilde i laksefôret, som palmeolje. I de tilfellene der 0,5 prosent av laksefôret inneholder palmeolje, påvirkes ikke laksekjøttet forbrukerne spiser. 

Nyttige linker