En røkter står med pellets i hånden klar til å mate laksen i merdene.
Hva spiser laksen?

Les mer om

Hva er i fôret til laksen?

Her ser vi hvordan fôrpellets ser ut. En øse pellets ligger på et bord for at vi skal kunne se et nærbilde av fôret.

Oppdrettslaksen spiser tørrfôr formet som pellets. Rundt 70 prosent av fôret består av vegetabilske ingredienser, mens cirka 30 prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. 

Er laksefôr bærekraftig?

Foring pågår. En røkter viser fram tørrforpellets før han starter foringen i oppdrettsmerda.

For å hindre overfiske av villfisk, er fiskemel og fiskeolje fra villfisk delvis byttet ut med vegetabilske ingredienser i fiskefôret.

Soya og laksefôr

Norsk fiskefôr består av omtrent 25 prosent soya. Soya er en kilde til proteiner og importeres som soyaproteinkonsentrat.

Laksefôr fra norske produsenter inneholder også soyaproteiner. All soya som importeres til fiskefôr er sertifisert for bærekraft etter en av de internasjonale sertifiseringsordningene.

Norske regler for laksefôr

Det norske regelverket som er fullt ut harmonisert med EU gjennom EØS-avtalen, skal sikre trygt fôr og trygge produkter bidra til god dyrehelse og miljø samt sikre redelig omsetning.

Spiser laksen palmeolje?

Enkelte norske fôrprodusenter tilsetter små mengder av palmeolje i laksefôret. All palmeolje som brukes er sertifisert etter internasjonale bærekraftsstandarder.