Transport av laks

Transport av oppdrettslaks tar hensyn til både fiskehelse, miljø og mattrygghet.

Båten Ronja Polaris på veg med laks nordover kysten fra Ålesund med Valderøy og Vigra i Giske kommune i bakgrunnen
Her frakter "Ronja Polaris" laks på vei nordover fra Ålesund. Foto: Sølvtrans

Transport av levende laks

Brønnbåter er spesialfartøy som brukes til transport av levende fisk over lengre avstander. Båten kan frakte laks mellom anlegg eller til slakteriet. Den kan gå med åpen eller lukket brønn – det kommer an på sykdomsfremkallende organismer i vannet båten kjører eller sykdom hos fisken som fraktes. Lukket brønn sørger for at man unngår smitte fra fisk til vann eller omvendt.

Forskrift om transport av akvakulturdyr regulerer transport av oppdrettslaks. Mattilsynet godkjenner transportmiddelet, og personell med kompetanse om fiskevelferd og laksens behov skal alltid være tilgjengelig. Transportørene må dokumentere at de har nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap.

Transport av ferdig sjømat

Det er også krav til transport av sjømat som fraktes ut til konsumenter i hele verden. Sjømaten må ikke utsettes for temperatursvingninger eller andre forhold som reduserer kvaliteten på produktene. Laksen pakkes i bokser som holder den kald, og is legges rundt laksen for at temperaturen ikke skal overstige 4 grader under transport.

Nyttige linker: