Hvor frisk er oppdrettslaksen?

Helsetilstanden hos norsk oppdrettslaks er generelt god, selv om flere utfordringer ennå må løses.

En hel laks blir presentert.
Akvakulturdriftsforskriften krever at oppdrettslaks har god helse og gjennom hele livet. Foto: Tom Haga/Norges sjømatråd

Akvakulturdriftsforskriften krever at oppdrettslaks har god helse gjennom hele livet. Sammenlignet med andre land har Norge en unik oversikt over oppdrettsfiskens helse. Veterinærinstituttet gir hvert år ut en rapport om fiskehelsen i norske oppdrettsanlegg. Lakselus er en særlig utfordring for laksens helse. Økende resistens mot lusemidler og gjentagende lusebehandlinger kan være en påkjenning for laksen.

Stress er en annen faktor som påvirker fiskehelsen negativt, fordi stress reduserer laksens evne til å bekjempe infeksjoner. Dårlig vær, nye rutiner, håndtering av laksen, lakselus, dårlige miljøforhold eller transport kan utløse stress hos fisken.

Oppdretterne tar hensyn til fiskehelsen når de skal fôre laksen, i avlsarbeid og generelt i matfiskproduksjonen. Næringen bruker mye penger på å utvikle bedre teknologiske løsninger på anleggene som kan bedre laksens helse. Dette hensynet er også en av grunnene til at det forskes mye på å finne nye metoder som kan bekjempe lakselusen. Les mer om hvordan næringen håndterer lus her.

Vaksinering

All laks i Norge blir vaksinert. Generelt gir dagens vaksiner god beskyttelse mot de fleste viktige bakterielle infeksjonene hos laks, ifølge Veterinærinstituttet. Vaksinasjonsprogrammet har ført til at sykdommer som tidligere førte til stor dødelighet, som furunkulose, vibriose og kaldtvannsvibriose, er under kontroll. Beskyttelsen mot virussykdommer er imidlertid mer variabel. Vaksineskader, som sammenvoksinger mellom bukvegg og bukhuleorganer, kan forekomme. Ettersom vaksinene er bedre og injeksjonsdosene lavere er det imidlertid uvanlig å påvise så alvorlige vaksineskader at de utgjør et helseproblem for fisken i dag.

Antibiotika i laksen

Mindre enn to prosent av norsk laks har fått antibiotika. Det er dessuten aldri antibiotika i norsk laks som kundene kjøper, det har også Mattilsynet garantert ved målinger. Ifølge Veterinærinstituttet brukes det svært lite antibiotika i norsk fiskeoppdrett. Antibiotikaforbruket i lakseproduksjon er redusert med 99 prosent siden 1987. Det er effektive vaksiner og infeksjonsforebyggende tiltak som gjør at norsk oppdrett bruker så lite antibiotika.

Sykdommer

Ingen syk laks sendes ut i markedet. Det er heller ingen antibiotika i norsk laks som sendes ut i markedet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA), Pancreas Disease (PD), amøbegjellesykdommen AGD og vintersår er eksempler på sykdommer norsk oppdrettslaks rammes av i dag. Næringen bruker mange ulike metoder for å bekjempe sykdommene, for eksempel god smittehygiene, vaksiner, brakklegging av anlegg eller seleksjon av robust laks. Verken ILA, PD eller AGD påvirker mennesker.

Ettersom intensivt fiskeoppdrett har en relativt kort historie i Norge, er det naturlig å forvente at nye sykdommer kan dukke opp. Det har vært et stort fortrinn i norsk fiskeoppdrett å kunne dele kunnskap om sykdom mellom næringsaktørene. Det er en forutsetning for at næringen og myndighetene skal kunne håndtere sykdomsutbrudd på en best mulig måte. 

Nyttige linker

Annet:

Verden ser til norsk laks for å kutte bruken av antibiotika - Aftenpostenhttps://player.vimeo.com/video/224044829