Hva er lakselus?

Lakselus (lepeophtheirus salmonis) finnes naturlig i alle havområder på den nordlige halvkule. Dette er den vanligste parasitten på laksefisk, og kan representere en stor utfordring for havbruksnæringen.

Fire lakselus har festet seg på en oppdrettslaks. Bildet er tatt i forbindelse med lusetelling som næringa er pålagt av myndighetene for å holde kontroll på lusetallene, samt å vurdere når den enkelte oppdretter må sette i gang lusebehandling.
Lakselusa fester seg på en vert og vokser videre til voksen lus som formerer seg. Foto: Pål Mugaas Jensen

Lakselus - en utfordring 

Lakselus er egentlig et lite krepsdyr som utvikler seg gjennom åtte utviklingsstadier. I de første stadiene flyter den med vannmassene og kan spres over relativt store områder. Når lakselusa fester seg på en vert (fisk), vokser den videre og ender til slutt som voksen lus som formerer seg.

Lakselus lever og formerer seg på laks og ørret i saltvann. Lus finnes på fisk i havbruksanlegg og på sjøørret som lever i fjorder og kystfarvann hele året. Lus følger også med villaksen fra havet når den kommer inn fjorden om våren for å gyte i elvene. Lakselus faller av laksen og sjøørreten når de går opp i elvene. Blir forekomsten av lus høy, kan det være en utfordring både for oppdrettslaks og vill laksefisk.

Lus påfører fisken sår som kan gi infeksjoner og problemer med saltbalansen. Lakselus påvirker ikke mattryggheten eller kvaliteten på laksen.

Overvåkning

I havbruksnæringen overvåkes fisken med telling av lus ukentlig. Alle tellinger rapporteres til Mattilsynet og er tilgjengelig på www.lusedata.no

Tiltak

Havbruksnæringen har tilgjengelig et sett med ulike tiltak for å ha kontroll med lusenivåene. Resistens blant lakselusen mot enkelte legemidler er en utfordring næringen står overfor og det utvikles derfor en rekke alternativer til legemidlene.  Selskapene i samme region koordinerer virkemiddelbruken for å sikre best effekt. Eksempler på tiltak er:

 • avl for å få frem en laks som ikke er så attraktiv for lakselusen
 • spesialfôr som blant annet styrker slimlaget til fisken.
 • beskyttelsesskjørt rundt øverste 5-10 meter av merden for å hindre at lus setter seg på fisken
 • rensefisk som spiser lus av laksen
 • mekanisk fjerning av lus, for eksempel spyling
 • tubenøter som holder fisken under det nivået lakselusen vanligvis oppholder seg
 • temperert vann eller ferskvann som gjør at lusen slipper taket i fisken
 • laser som ”skyter” lusen
 • badebehandling med godkjente legemidler, enten i merd eller i brønnbåt
 • legemiddel via medisinfôr

Nyttige linker

 • Her kan du sjekke lusestatus på anleggene i Norge Lusedata.no