På rekke og rad ligger oppdrettsmerdene i en åpen fjord omgitt av snøkledte fjell.
Laks og miljø

Les mer om

Hvorfor rømmer laksen?

Laksen svømmer i oppdrettsmerda. Visste du at i en oppdrettsmerde er det 97,5 prosent vann og 2,5 prosent fisk?

Norsk oppdrettsnæring har en klar nullvisjon for rømming av laks, men rømming er fortsatt en utfordring for næringen.

Hva er bærekraft?

Rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Merdene på bildet viser selve konstruksjonen av ringene med sikkerhetsnett.

Utviklingen av norsk lakseoppdrett skal ta hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold.

Hva er lakselus?

Fire lakselus har festet seg på en oppdrettslaks. Bildet er tatt i forbindelse med lusetelling som næringa er pålagt av myndighetene for å holde kontroll på lusetallene, samt å vurdere når den enkelte oppdretter må sette i gang lusebehandling.

Lakselus (lepeophtheirus salmonis) finnes naturlig i alle havområder på den nordlige halvkule. Dette er den vanligste parasitten på laksefisk, og kan representere en stor utfordring for havbruksnæringen.

Miljøsertifiseringer for oppdrettslaks

Oppdrettsmerder i sitt naturlige miljø blant fjord og fjell.

Sertifiseringer utført av eksterne tredjeparter innebærer et sterkt fokus på bærekraft. Oppdrettsselskaper må oppfylle en rekke krav i de ulike standardene for å kunne bli sertifisert. Her er noen av de mest kjente standardene:

Utslipp fra oppdrettsanlegg

Norskekysten er kjennetegnet, som her på bildet, av mange og dype fjorder, og en nordgående havstrøm som bidrar til stor vannutskifting. Ifølge myndighetene utgjør utslipp fra havbruk kun 2% av naturlig omsetning av næringssalter i havstrømmen.

Norskekysten er kjennetegnet av mange og dype fjorder, og en nordgående havstrøm som bidrar til stor vannutskifting. Ifølge myndighetene utgjør utslipp fra havbruk kun 2 % av naturlig omsetning av næringssalter i havstrømmen.