Spiser laksen genmodifiserte råvarer?

Det brukes ikke genmodifiserte ingredienser i fiskefôr i Norge.

Spiser laksen genmodifiserte råvarer?

Genmodifiserte (GMO) produkter inneholder mikroorganismer, dyr eller planter som har fått sine arveegenskaper endret av moderne genteknologi. GMO-teknologien gjør det mulig å sette arvestoff sammen på nye måter. Målet er å tilføre ønskede egenskaper, eller å fjerne uønskede egenskaper. I Norge er det ikke tillatt med genmodifiserte organismer i fôr uten godkjenning fra Mattilsynet. I dag er det ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Derfor skal det ikke være matvarer i norske butikker med et innhold av genmodifisering over grenseverdien på 0,9 prosent. Importører av mat eller fôr som kan inneholde genmodifisering har ansvar for å følge det norske regelverket på området. Mattilsynet kontrollerer slik import.

GMO og fiskefôr

Norske fiskefôrprodusenter kunne tidligere søke Mattilsynet om dispensasjon for bruk av EU-godkjente genmodifiserte materialer. Fôrselskapene ønsket å ha muligheten til å bruke slikt fôr i fremtidige tilfeller der det blir vanskelig å skaffe ingredienser som ikke er genmodifisert. Denne muligheten mistet de i 2014, fordi fôrprodusentene aldri har benyttet seg av dispensasjonen. Dersom laksefôrprodusentene ønsker å omsette genmodifiserte fôrvarer i fremtiden, må de søke Mattilsynet om godkjenning i henhold til forskrift om fôrvarer.

Forskning og utvikling

I fremtiden kan det bli vanskelig å få tak i fôringredienser som er helt fri fra genmodifisering. Derfor jobbes det med forskning og utvikling på området. Nofima satte i 2015 i gang med et fireåring prosjekt der laksen fôres med rapsolje som er genmodifisert til å inneholde omega 3-fettsyrer. Målet var å teste hvordan det påvirker sammensetningen av laksen, laksens helse og om det er spor av GMO i laksen i ettertid. Resultatene så langt (mai 2019) viser at olje fra genmodifisert raps er en god kilde til omega-3 fettsyrer i fôret til laks. Det er få forskjeller (helse, sammensetning og kvalitet) mellom laks fôret på rapsolje rik på DHA og laks fôret med fiskeolje.

Nyttige linker: