Slik påvirker laksen klimautslippene

Produksjon av oppdrettslaks fører til mindre CO2-utslipp sammenlignet med produksjon av kjøtt.

En foringsbåt ligger ved oppdrettsanlegget. Størsteparten av CO2 utslippet knyttet til produksjon av oppdrettslakser relatert til verdikjeden til fôrproduksjonen.
Ifølge analysen gir 1 kilo laksefilet fra oppdrett som blir spist i Paris et utslipp på ca 2,5 CO2-ekvivalenter, en enhet som brukes i klimagassregnskap for å sammenligne utslipp. Foto: Norges sjømatråd

SINTEF Fiskeri og havbruk, NTNU og Institutet for Livsmedel och Bioteknikk (SIK) analyserte i 2009 karbonavtrykket til 22 norske sjømatprodukter. Karbonavtrykket inkluderer både direkte og indirekte utslipp av klimagasser i forbindelse med produksjonen. Produktene ble fulgt helt frem til grossisten.

Ifølge analysen gir 1 kilo laksefilet fra oppdrett som blir spist i Paris et utslipp på ca 2,5 CO2-ekvivalenter, en enhet som brukes i klimagassregnskap for å sammenligne utslipp. Karbonavtrykket til oppdrettslaks er dermed langt lavere enn produksjon av storfe, som har slipper ut 30 CO2-ekvivalenter per kilo. 1 kilo svin har et utslipp på cirka 5,9 CO2-ekvivalender. Størsteparten av CO2-utslippet knyttet til produksjon av oppdrettslaks er relatert til verdikjeden til fôrproduksjonen.

 

Aktuelt:  Spis klimavennlig - fra forskning.no